Asana Nedir?

Günümüzde sosyal medyada da oldukça yaygınlaşan, yoga pozlarının her birine asana denir. Bunun yanısıra Asana daha öncede bahsettiğim Yoga’nın 8 basamağından 3 südür.

Patanjali Yoga Sutralar’a göre Asana ‘sağlam, fakat rahat bir pozisyonda oturmaktır.’ Ünlü yoga üstadlarına göre ise bu rahat poz omurgayı dik, bedeni ise rahat tutmaktır.

Kelime anlamı olarak bakacak olursak asana ‘oturmak’ demektir. Pratik ettiğimiz pozlarda bildiğimiz anlamda ‘oturuyor’ gözükmesek de, bu oturuş, bedenin bütün kas gruplarını birbiriyle koordineli çalışmaya davet ederek, dengede kalabilmek olarak özetlenebilir. Asana’nın temel amacı kişinin beden bilincinin üstüne çıkarabilmektir.

 

Aslında, yogadaki tek pozun uzun süreli bir meditasyonu sağlayacak rahat bir oturuş olduğu söylenmektedir. Yani pratik edilen tüm diğer poz grupları, bedenin bu uzun süreli ve rahat oturuşu bulması adına hazırlayıcı ve zihnin daha meditatif bir duruma açılmasına yardımcı pozlardır.

Pozlar tüm beden kaslarını aktif hale getirerek, kişinin bağdaş kurabilmesini sağlamaya, bedendeki enerji akışını engelleyebilecek durumlarını ortadan kaldırmaya yarar.

Yani her ne kadar fiziksel bir aktivite gibi görünse dahi, bunun ötesinde kişiyi daha içe doğru olan bir yolculuğa, kendini dinlemeye yönlendirir. Pratiğin özünde, bedensel pratiğin ardından meditasyon çalışması da pratik edilmelidir.

  1. Detaylı bilgi edinebileceğiniz kaynaklar: (Prabhavananda,C., Isherwood,C. Patanjali’nin Yoga Sutraları, Okyanus Yayıncılık)

  2. https://www.yogatraveltree.com/blog/article/sanskrit-101-real-meaning-asana

  3. https://www.yogajournal.com/yoga-101/200-key-sanskrit-yoga-terms