Niyamalar

Niyamalar kısaca özetlemek gerekirse, kişinin kendine karşı gözetmesi gereken etik kurallardır. Bu kurallara sadık kalmak kişinin kendi varlığı ile kurduğu ilişkinin temelini şekillendirir ve böylece bazı sonuçlar elde edecektir. Ancak tüm bu etik kurallar yapmazsan olmaz şeklinde dikte edici bir tavırdan ziyade, olası sonuçları getirebilecek yollar olarak düşünülmelidir.

1) Saucha

 

Niyamalardan ilki olan saucha, temizlik, arılık, saflık gibi anlamlara sahiptir. Bu arı olma hali sadece bedensel olarak değil, zihinsel olarak da saf olma olarak tanımlanır. Patanjali’ye göre bedeni ve zihni temizleyerek özündeki saf haline getirmenin sonucunda, kişinin bedenine karşı kayıtsızlaştığını, bunun da başka bedenlere yönelecek duyusal arzuları yok ettiğini anlatır.

 

‘2.40: Saflığın sonucu olarak, bedene karşı kayıtsızlık ve başkalarıyla fiziksel ilişkide iğrenme ortaya çıkar.

2.41: Ayrıca, kişi yüreğin saflığını, zihnin neşesini, konsantrasyon gücünü, tutkuların kontrolünü ve Atman vizyonu için form kazanır.’

 

Günlük yaşamda saucha’yı pratik etmek, yediğimiz besinlere farkındalık getirmek, sadece bedeni değil, yaşadığımız ortamı da temiz ve düzenli tutmak olarak düşünülebilir. Düşüncelerimizi ve niyetlerimizi temiz tutarak bütüncül bir arı olma halini araştırmak olarak da özetlenebilir.

2) Santosha 

 

Santosha kelime anlamı olarak, hoşnut olma hali olarak tanımlanabilir.

 

‘2.42: Hoşnutluğun sonucu olarak, en yüksek mutluluk kazanılır.’

 

Patanjali’nin burada tariflediği mutluluk, duyusal ve arzu nesnelerinden bağımsız olarak tariflenen bir mutluluktur. Kişi herhangi bir nesne, olay ya da mekana bağlı kalmaksızın hoşnut kalabildiğinde ya da geçmiş ve geleceğe dair herhangi bir kaygı duymadan, şimdiki anda herhangi bir sebep olmadan hoşnutluğunu devam ettirdiğinde, gerçek mutluluk deneyimini kazanacaktır. Burada yine arzu nesnelerinin yarattığı mutluluğun geçiciliğine dikkat çekilir. Mutluluk hissine sebep olan bir etmen varsa, bu etmen ortadan kalktığında o mutluluk da ortadan kalkar ve yine negatif bir ruh halinin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.

 Günlük yaşamda başımıza iyi/kötü ne gelirse gelsin her halin içinde hoşnut kalabilmeyi araştırmak olarak pratik edilebilir.

 

3) Tapas 

Tapas kelime anlamı olarak duyguların eğitilmesi, nefs kontrolü ve şevk, coşku gibi anlamlara sahiptir.

 

‘2.43: Nefsi köreltmenin sonucu olarak, saf olmayan öğeler kalkar.Sonra beden ve duyu organları özel güçler kazanır.’

 

Duyuları kontrol etmek, disiplin altında tutmak, bütüncül bir farkındalığı gerektirir. Nefsini kontrol etmek, vücuttan yola çıkarak bedeni kontrol etmektir ve daha zor bir araştırmadır. Nefsi köreltmenin saf olmayan öğeleri ortadan kaldıracağını tanımlarkeni saucha’ya da bir gönderme yaptığı düşünülebilir.  Beden ve duyu organlarının kazandığı özel güçler, insanda poansiyel olarak var olan psişik güçler olarak anlatılmıştır. Bunlar, telepati, geleceği görme gibi psişik güçlerdir.  Bu nedenle duyular ve dolayısıyla zihin kontrol edilerek eğitildiğinde, kontrol edilebilir hale gelebilecektir.

4) Svadhyaya

Kendi üzerinde araştırma yapmak, kendini incelemek gibi anlamlara sahiptir.  

 

‘2.44: Çalışmanın sonucu olarak, kişi ibadet etmeyi seçtiği Tanrının vizyonunu kazanır.’

 

Yaşamın her alanında pratik edilebilecek bir olgu olarak değerlendirebileceğimiz svadhyaya ya da ‘çalışma’, düzenli olarak ‘japam’ uygulamasını devam ettirmek (öğretmenin size verdiği mantrayı tekrarlamak) olarak anlatılır. Ancak genel olarak değerlendirecek olursak, kişinin kendi üzerinden hem bedensel hem de zihinsel bir araştırma içine girmesi olarak da düşünülebilir. Sürekli olarak bir farkındalık halidir.

 

 

5) Ishvara Pranidhana 

 

Ishvara: Mutlak Gerçek, Tanrı, Guru, Öğretmen vb. (neye inanıyor ve kendini tamamı ile ona bırakabiliyorsan)

Pranidhana: Vazgeçiş,eylemlerin meyvesinden vazgeçme

‘2.45: Tanrıya ibadetin sonucu olarak kişi samadhi’ye ulaşır.’

 

Bhagavad Gita’nın sıklıkla bahsettiği eylemlerin tümünü mutlak gerçekliğe bırakma yolu, elinden gelenin en iyisini yaparak, bunların sonuçlarında gelecek olan iyi ya da kötü her ne ise onu düşünmemektir. Bağlanmamak ve senin eyleminden bağımsız büyük bir düzenin varlığını hatırlamaktır.

saucha

1) Detaylı bilgi için : (Prabhavananda,C., Isherwood,C. Patanjali’nin Yoga Sutraları, Okyanus Yayıncılık)

santosha
tapas
svadhyaya
ishvara pranidhana