Patanjali - Yoga Sutralar

Yoga Sutralar, diğer bir deyişle Yoga Öğretileri, yoga öğretisinin kutsal kitabı olarak tanımlanan Yoga Sutralar, M.Ö 2. veya 3. yy’da Patanjali tarafından yazıldığına inanılan, klasik yoga felsefesinin ilk defa bir araya getirilerek sistematik bir şekilde tanımlandığı bir metinler bütünüdür.

Bu sistematik düzenleme içerisinde kişinin çıktığı yolda takip etmesi gereken 8 kol/basamaktan bahseder. Ancak bu basamaklar, birer birer uygulanıp ilerlenecek basamaklar olmaktan öte, birbirleri ile iç içe geçen ve kişinin  tümünü yaşamının bütününe entegre edecek öğretiler olarak özetlenebilir.

  1.  YAMA

  2.  NİYAMA

  3.  ASANA

  4.  PRANAYAMA

  5.  PRATYAHARA

  6.  DHARANA

  7.  DHAYANA

  8.  SAMADHİ